CECCAR Braila


Newsletter

    Inscrie-ti adresa de e-mail in baza noastra de date si vei fi la curent cu ultimele noutati de la CECCAR


e-Sondaj Chestionare on-line
Untitled 1

Bine ati venit !

CECCAR ca organism nonguvernamental, autonom si de interes public, gestioneaza profesia contabila din Romania, este un institut bine consolidat, de elita, organizat si guvernat dupa modelele europene, recunoscut ca fiind organizatia care detine forta si capacitatea de a prelucra si a transpune in norme nationale, standardele internationale din domeniul profesiei contabile.Principala misiune a CECCAR o reprezinta servirea interesului public prin: continua intarire si dezvoltare a profesiei contabile din Romania, furnizarea de valoare pentru toti contabilii romani, elaborarea si promovarea unor standarde de inalta calitate, continuarea convergentei la standarde internationale, sustinerea problemelor de interes public in care competenta profesiei este cea mai relevanta, aportul semnificativ la dezvoltarea unei economii nationale puternice. Obiectivele fundamentale ale CECCAR sunt: calitatea serviciilor, educatia si dezvoltarea profesionala continua, etica si comportamentul deontologic al profesionistilor contabili. 

...............................................................................................................................................................................................

ADUNAREA GENERALĂ 2016

A MEMBRILOR FILIALEI C.E.C.C.A.R. BRĂILA

I. În ziua de Joi, 18 februarie 2016, ORA 16.00 în Sala REGAL BALLROOM situata în Brăila, Bd. Independentei nr. 282 (fostul Club Progresul), va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei BRĂILA a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2015;  Realizarea programului de activitate pe anul 2015, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2015; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2015;

2.Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2016 pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului;

3.Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 potrivit Normelor stabilite de Conferinta Nationala;

4.Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5.Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

6.Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor.

7.Alegeri: alegeri pentru reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului filialei; alegerea Comisiei de disciplină, alegerea Comisiei de cenzori.

8.Alegerea preşedintelui Consiliului Filialei C.E.C.C.A.R. BRĂILA pentru mandatul 2016-2020. 

 II. Potrivit Regulamentului de organizare şi functionare al C.E.C.C.A.R., republicat, membrii Corpului care au dreptul de a fi aleşi, pot depune “Declaraţie de candidatură” fie pentru un loc de consilier titular sau de consilier supleant în Consiliulul Superior al C.E.C.CA.R. sau Consiliul Filialei C.E.C.C.A.R. Brăila, la una din categoriile profesionale de care aparţin, expert contabil sau contabil autorizat, fie pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Filialei C.E.C.C.A.R. Brăila.

 “Declaraţiile de candidatură” fie pentru un loc de consilier, în Consiliul Superior sau în Consiliul filialei C.E.C.C.A.R. Brăila, fie pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Filialei C.E.C.C.A.R. Brăila, întocmite conform modelelor afişate la avizierul filialei şi publicate pe site-ul filialei www.ceccarbraila.ro,  se vor expedia, în plic închis, pe adresa filialei C.E.C.C.A.R. BRĂILA, prin recomandată cu aviz de primire astfel încât acestea să fie primite până la data de 25 ianuarie 2016 (cele primite după aceasta dată nu se vor lua în considerare, pentru tardivitate).

 Formularele de declaraţii de candidatură pot fi puse la dispoziţia membrilor care au dreptul de a fi aleşi şi la sediului filialei CECCAR BRĂILA, Bd. Al. I. Cuza nr. 3, bl. Ceprohart, etaj 5, orasul Brăila, Cod 810019, telefon 0239/619817 sau 0239/619812, website: www.ceccarbraila.ro.

Model declaratie candidatura la Consiliul Superior sau Consiliul Filialei click aici

Model declaratie candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Filialei CECCAR Braila 2016-2020 click aici

 01.02.2016

Lista candidatilor pentru functia de presedinte al Consiliului Filialei CECCAR Braila, mandatul 2016-2020 (in ordine alfabetica)

1.ISTRATE NUŢA -Brăila, Bd. Dorobanţilor nr. 47, bl. B14, sc.3, ap. 31

2.LUPŞA ELENA CRISTINA -Brăila, str. Plevna nr. 336

3.STROE GHEORGHE - Brăila, str. Plutinei nr. 87

4.TUŢĂ VERONICA GABRIELA -Brăila, Bdul Independenţei nr. 222 

Lista candidatilor pentru Consiliul Filialei CECCAR Braila (in ordine alfabetica)

-EXPERTI CONTABILI TITULARI -Numar locuri de ocupat: 3 locuri

Membri in functie

1.BURCIU DOINIŢA -Brăila, Aleea Amurgului nr.4, bl.H6, sc. 4, ap.68

2.TĂNASE ION - Brăila, Str. I. C. Bratianu nr. 5, bl. A2bis, sc. 1, ap. 4 

Candidaturi noi

1.BĂLAN MIHAELA - Brăila, Bdul Independentei nr. 330

2.IOSIF DUMITRA - Brăila, str. Abatorului  nr. 3, bl. 6, sc.3, ap. 53

-EXPERTI CONTABILI SUPLEANTI -Numar locuri de ocupat: 1 loc

Membri in functie

-

Candidaturi noi

1.NEACŞU IONICA IULIANA - Braila, str. Grigore  Alexandrescu nr. 5 bl. 20 sc. 2 ap. 34 

-CONTABILI AUTORIZATI - TITULARI -Numar locuri de ocupat: 1 loc

Membri in functie

1.DRAGOMIR FLOAREA - Brăila, str. Aleea Cocorilor nr. 8, bl. E2, sc. 5, ap. 295 

Candidaturi noi

1.BUNEA-BONTAŞ CRISTINA AURORA - Brăila str. Unirii nr.72 Bl.Turn sc.1 et.2 Ap 11 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................

    IN ATENTIA  PROFESIONISTILOR CONTABILI,

 MEMBRI AI CECCAR - FILIALA BRAILA
 ACORDAREA VIZEI DE EXERCITARE A PROFESIEI PE ANUL 2016


        In baza OG nr. 65/1994 republicata, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi si a normelor 1500/2009 ,  Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala BRAILA, pune in atentia tuturor membrilor sai,  EXPERTI CONTABILI , CONTABILI AUTORIZATI SI SOCIETATI DE PROFIL   : 
             VIZA ANUALĂ OBLIGATORIE PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI IN ANUL 2016 de către membrii  se acorda PANA LA  data de 29 IANUARIE  2016 , prin indeplinirea cumulativă a urmatoarelor conditii  :

    - depunerea Raportului anual de activitate pentru anul precedent , indiferent daca au fost desfasurate sau nu activitati profesionale , completat la toate rubricile  si cu toate anexele;
          - achitarea obligatiilor fata de Corp pentru anul precedent ;
          - achitarea  cotizatiei fixe pentru anul 2016 ; 
           - cotizatia variabila aferenta cifrei de afaceri realizata in anul 2015 
          - dovada  privind dezvoltarea profesionala continua pe anul expirat conform standardului 38 al Corpului .           - prezentarea parafei pentru anul anterior 2015 in vederea preschimbarii. Persoanele juridice vor depune in plus extras din balanta conturilor, elaborata conform legii, care cuprinde situatia veniturilor realizate in anul precedent (clasa 7*).
                Nerespectarea termenului precizat si neindeplinirea tuturor conditiilor cumulative atrag dupa sine neacordarea vizei pentru anul 2016 si implicit aplicarea reglementarilor disciplinare ale Corpului .  

     Membri sunt asteptati  la sediul filialei din Bd. Al. I. Cuza nr. 3, cladirea  Ceprohart, etaj 5,  unde vor primi sprijin pentru buna desfasurare a acestei actiuni . Alte informatii se pot obtine la telefon: 0239-619817, 619812 sau email : ceccarbraila@ceccarbraila.ro

Descarca aici Set documente Raportare activitate pentru anul 2015  

In atentia membrilor - completare on-line a Raportului anual de activitate 

În vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

1. solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

sau

2. trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

......................................................................................................................................................................................

      Fundaţia  Măreţie şi Talent   

   In memoriam Prof.Univ.Dr.Marin Toma – Preşedinte CECCAR

      Intrarea Pielari nr.1, etaj 1, Cabinet Preşedinte, sector 4, Bucureşti

....................................................................................................................

Cursuri on-line gratuite pentru membri CECCAR in parteneriat ASE Bucuresti CECCAR Romania- informatii suplimentare si detalii apasati  aici  .....................................................................................................................................................................................

PROTOCOL COLABORARE SEMNATURA ELECTRONICA CERTSIGN

 Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

 Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

 Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital. 

 Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

 Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

 Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

 Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire. 

 Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala CECCAR BRAILA sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.

Oferta comerciala o puteti accesa aici

................................................................................................................................................................................................................

     MEMBRI AU POSIBILITATEA DE A RIDICA PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTA SI PE SITE-UL C.E.C.C.A.R www.ceccar.ro   SECTIUNEA  Forum membri ....................................................................................................................................................................................................................................

Îndrumări privind limitarea răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

 

Având în vedere dispoziţiile art.16 alin.2 din O.G nr.65/1994, republicată, pentru ca în derularea raporturilor contractuale, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi să le fie limitată răspunderea civilă profesională, se emit prezentele Îndrumări.

Art.1. Prezentele Îndrumări sunt aplicabile tuturor membrilor C.E.C.C.A.R, persoane fizice şi juridice care au dreptul de a desfăşura activităţile prevăzute la art.6 şi, respectiv, la art.10 din O.G nr.65/1994, republicată, înscrişi în Tabloul Corpului.

Art.2. Persoanele prevăzute la art.1 răspund pentru prejudiciile cauzate urmare prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar), conform contractului de prestări-servicii financiar-contabile, conform prevederilor art. 3-6 inclusiv.

Art.3. (1) Răspunderea civilă a persoanelor prevăzute la art.1 pentru prejudiciile provocate în executarea contractului de prestări-servicii financiar-contabile sau în legătură cu acesta este limitată la:

  1. contravaloarea a 6 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile aleunei entităţi de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);
  2. contravaloarea a 4 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile aleunei societăţi comerciale  ce nu este cuprinsă în categoria entităţilor de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);

(2) Cuantumul despăgubirilor prevăzut la alin.(1) reprezintă limita maximă cumulată aferentă tuturor prejudiciilor cauzate ca urmare a prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar) în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii la care pot fi obligaţi la plată membrii Corpului, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate sau de cuantumul total al prejudiciilor pretins cauzate.

(3) Nu se pot pretinde mai multe despăgubiri pentru acceaşi faptă săvârşită în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii şi în baza aceluiaşi prejudiciu dovedit.

Art.4. În toate cazurile, membrul CECCAR poate fi ţinut responsabil, în limita prevăzută la art.3, pentru prejudiciile cauzate clientului sau terţului, proporţional cu contribuţia efectivă la prejudiciul dovedit, cauzat ca urmare a executării contractului de prestări servicii financiar-contabile.

Art.5. Limitarea răspunderii membrilor CECCAR, menţionată la art.3, nu se aplică în situaţiile în care se dovedeşte că încălcarea îndatoririlor profesionale de către aceştia s-a făcut cu intenţie directă, respectiv atunci când aceştia au prevăzut rezultatul acţiunii/inacţiunii lor şi au urmărit producerea acestuia.

Art.6. Acţiunea în instanţă împotriva membrilor CECCAR, poate fi exercitată în baza contractului de prestări servicii financiar-contabile, sub sancţiunea decăderii, în termen de cel mult 3 ani de la data încheierii contractului, şi care se consideră că ar fi generat un prejudiciu clientului. 

 

 

    Contract-cadru de prestări-servicii financiar-contabile    

  


 


Stiri si evenimente

ComunicariPROGRAM CONSULTATII PROFESIONALE PENTRU MEMBRI
 Ziua Ora  Persoana care acorda consultatii 
 Marti  8 - 13  Tamasi-Klaus Carmen - director executiv
 Marti  12 - 14  Stefanescu Paula - presedinte filiala
 Miercuri  9 - 11  Tanase Ion - vicepresedinte CF pentru Experti Contabili
 Miercuri  14 - 16  Tamasi-Klaus Carmen - director executiv
 Joi  11 - 14  Stefanescu Paula - presedinte filiala
 Vineri  11 - 13  Dragomir Floarea - vicepresedinte CF pentru Contabili Autorizati
 Vineri  14 - 16  Burciu Doinita - vicepresedinte CF pentru Experti Contabili

Nota: Consultatiile se vor acorda la cerere, cu cel putin 24 ore inainte


Hotarari si decizii

Legislatie
Home  | Acces profesie  | Educatie  | Audit de calitate  | Etica  | Evidenta membri  | Contact