CECCAR Braila


Newsletter

  Inscrie-ti adresa de e-mail in baza noastra de date si vei fi la curent cu ultimele noutati de la CECCAR


e-Sondaj Chestionare on-line
Untitled 1

Bine ati venit !

 

 Ziua Nationala a Contabilului Roman -21 septembrie 2017

INVITATIE 

Oamenii de afaceri ai secolului XXI, au intotdeauna in prejma lor un profesionist contabil, care prin cunostintele si judecata profesionala si in spiritul unui cod etic, contribuie la succesul si dezvoltarea managementului respectivei intreprinderi.
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati (CECCAR) gestioneaza activitatile de pregatire profesionala a tuturor profesionistilor contabili din Romania, indiferent de calitatea pe care o au: experti contabili, contabili autorizati, directori economici, contabili sefi, sefi servicii financiar contabile sau contabili angajati in diferite domenii ale economiei.
Cu ocazia aniversarii zilei de 21 septembrie ca "Zi nationala a contabilului roman", CECCAR Braila are placerea de a invita membrii filialei , joi 21 septembrie 2017, incepand cu orele 15.00 la Donaris Events Hall,  la manifestarile ocazionate acestei zi.
Alaturi de profesionistii contabili sunt invitati reprezentantii institutiilor locale din Braila , mediul universitar, mediul de afaceri, alaturi de care vom sarbatori aceasta zi .

Pentru buna organizare , confirmarea participarii se transmite la tel/fax 0239/619817 sau email: ceccarbraila@ceccarbraila.ro.


Programul manifestarii , incepand cu orele 15.00
-Primirea si inregistrarea participantilor
-Mesaje ale reprezentantilor institutiilor si autoritatilor publice si ai mediului de afaceri
-Panel de discutii: Profesia contabila - azi si in viitor
-Topul local al celor mai buni membri CECCAR ai filialei
-Povesti de succes in profesia contabila
-Ceremonia de acordare a unor distinctii de merit
-Socializare, relationare, networking

...............................................................................................
EXAMEN  ACCES STAGIU EXPERTI SI CONTABILI AUTORIZATI
 7 si 14 octombrie 2017

Examenul de acces la stagiu pentru calitatea de EXPERT CONTABIL si CONTABIL AUTORIZAT consta in verificarea nivelului de pregatire teoretica a candidatilor  pe baza de examen scris cu o durata de 3 ore fiecare proba:

EXPERTI CONTABILIa)       pentru acces la profesia de EXPERT CONTABIL, examenul de admitere consta in sustinerea a doua probe scrise, cu subiecte bazate pe rationament profesional din urmatoarele discipline:•    proba  I - 7 octombrie 2017 : Contabilitate ,   Fiscalitate si Drept -cu o durata de 3 ore; 
•    proba a II-a  -14 octombrie 2017 :  Evaluare economica si financiara a intreprinderilor, Audit, Expertiza contabila si Doctrina si deontologia profesiei - cu o durata de 3 ore

Dosarul de inscriere la examen pentru categoria EXPERT CONTABIL se depune pana cel tarziu la data de 8 septembrie 2017 si trebuie sa contina urmatoarele documente:

 •  cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr.1  la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat), atasate cererii;
 • copie BI/CI si copia certificatului de nastere daca numele parintilor nu apare pe CI;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil  (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizata de pe diploma de studii economice superioare recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii color tip buletin.
 • dovada achitarii taxei de inscriere la examen 175 euro/in lei la curs oficial BNR

 Contabilii autorizati membrii activi ai CECCAR ce au finalizat o facultate economica pot sustine examenul de acces la calitatea de EXPERT CONTABIL prin verificarea cunostintelor la disciplinele : Contabilitate , Audit, Evaluare economica si financiara a intreprinderii, Expertiza contabila si Doctrina si deontoogia profesiei contabile  -14  octombrie 2017 cu o durata de 4 ore.

Dosarul de inscriere la examen, categoria EXPERTI CONTABILI, a contabililor autorizati membri activi ai CECCAR ce au finalizat o facultate economica trebuie sa contina pe langa documentele mai sus mentionate si - copie după carnetul de membru CECCAR, cu viza de exercitare a profesiei pe anul în curs (PENTRU CONTABILII AUTORIZATI MEMBRI ACTIVI). 

     Contabilii autorizaţi, membri inactivi ai Corpului, care au dobândit studii superioare economice vor avea posibilitatea susţinerii examenului de admitere la stagiu în condiţiile în care vor face demersurile necesare reactivării. 

CONTABILI AUTORIZATI

b) pentru acces la profesia de CONTABIL AUTORIZAT examenul de admitere consta in sustinerea unei probe scrise –  7 octombrie 2017 , cu subiecte  bazate pe rationament profesional din disciplinele:  Contabilitate, Fiscalitate si Drept cu o durata de 3 ore.

Dosarul de inscriere la examen pentru categoria CONTABIL AUTORIZAT se depune pana cel tarziu la data de 8 septembrie 2017 trebuie sa contina urmatoarele documente:

 •  cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de  contabil autorizat), atasate cererii;
 • copie BI/CI;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de contabil autorizat (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizata de pe diploma de bacalaureat, studii medii,  recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii color tip buletin.
 • dovada achitarii taxei de inscriere la examen 125 euro/in lei la curs oficial BNR

 Pentru promovarea examenului de admitere la stagiu, candidaţii trebuie să obţină cel puţin media generală 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. Rezultatele examenului se afişează în termen de 20 zile de la susţinerea examenului, la sediul filialelor centru de examen, precum şi la sediul filialelor arondate.

.............................................................................................................................................

ANUNT

In sprijinul pregatirii candidatilor pentru sustinerea examenului de acces la stagiu pentru calitatea de EC sau CA sesiunea 7 si 14 octombrie 2017, CECCAR Filiala Braila organizeaza curs de pregatire a examenului de acces pentru candidatii interesati, ce se va desfasura  in perioada august – septembrie 2017, la sediul filialei.

Cererile de inscriere se primesc la filiala.

Cursul de pregatire va acoperi disciplinele din programa de examen –atat pentru experti contabili cat si pentru contabili autorizati.

Formularul de cerere de inscriere la curs poate fi descarcat de pe site-ul filialeiwww.ceccarbraila.ro, rubrica Acces profesie si transmis prin email la adresa ceccarbraila@ceccarbraila.ro.

Candidatii interesati gasesc la sediul filialei publicatiile din bibliografia de examen si Ghidul de pregatire a examenului de acces la stagiu 2017 editat de CECCAR pentru pregătirea candidatilor si susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.

Informatii suplimentare puteti obtine direct la sediul din Bd.Al.I.Cuza nr.3, cladire CEPROHART etaj 5, telefon:  0239-619817;  619812  sau prin email:  ceccarbraila@ceccarbraila.ro

.........................................................................................................................................................................................................

      PREGATIREA SESIUNII DE  EXAMEN ACCES LA STAGIU  IN PROFESIE                      

    CURSURI DE PREGATIRE SI INSCRIERI PENTRU SUSTINEREA  EXAMENULUI DE ACCES LA STAGIU – SESIUNEA 7 si 14  OCTOMBRIE 2017, PENTRU CALITATEA DE EXPERT CONTABIL SAU CONTABIL AUTORIZAT

Examenul de acces la stagiu pentru dobandirea calitatii de EXPERT CONTABIL sau CONTABIL AUTORIZAT -sesiunea 2017 se va organiza in 7 si 14 octombrie 2017. 

Dosarele de inscriere se depun pana la data de 8 septembrie 2017 la sediul filialei CECCAR BRAILA pentru candidatii cu domiciul stabil in Braila. 

La categoria experti contabili candidatii sustin doua zile de examen scris la 7 disciplineContabilitate, Fiscalitate, Drept ( durata 3 ore ) si Audit, Evaluare economica si financiara a intreprinderii, Expertiza contabila, Doctrina si deontologie profesionala ( durata 3 ore ).

La categoria contabili autorizati candidatii sustin o singura proba scrisa de examen in la disciplinele: Contabilitate, Fiscalitate, Drept ( durata 3 ore ) .

1.Filiala CECCAR Braila organizeaza cursuri de pregatire pentru examenul de acces la stagiu - inscrieri la cursul de pregatire iulie-august 2017, la sediul filialei Braila.

In sprijinul pregatirii candidatilor CECCAR Filiala Braila organizeaza curs de pregatire in vederea sustinerii examenului de acces la stagiu ce se va desfasura in perioada iulie-sept 2017 la toate disciplinele din programa de examen pentru ambele categorii.

Formularul de cerere de inscriere la curs se poate descarca de la rubrica Acces profesie si se transmite prin email la adresa ceccarbraila@ceccarbraila.ro. Informatii suplimentare puteti obtine si la tel. 0239-619817

Candidatii interesati gasesc la sediul filialei CECCAR Braila Bd. Al. I. Cuza nr. 3 cladirea Ceprohart, et. 5, publicatiile din bibliografia de examen si Ghidul de pregatire a examenului de acces la stagiu editat de CECCAR (85 lei) pentru pregătirea si susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.          

              **************************************************************************************************************

 

Echivalarea examenului de acces la stagiu, categoria expert contabil

Institutii de invatamant superior din BRAILA care au incheiat cu CECCAR protocoale de colaborare pentru ca absolventii programelor de masterat sa beneficieze de echivalarea examenului de admitere CECCAR, la categoria expert contabil

 

 Universitatea "Constantin Brancoveanu" din Pitesti - FACULTATEA DE MANAGEMENT, MARKETING IN AFACERI ECONOMICE BRAILA

 Programul de masterat: STANDARDE, REGLEMENTARI SI POLITICI CONTABILE

 Promotia*: 2018

 Disciplinele din cadrul programului de masterat la care absolventii trebuie sa aiba note de cel putin 6(sase) si media generala, pe grup de discipline echivalate, de cel putin 7 (sapte)**

1.Teorie contabila, Standarde Internationale de raportare financiara. Parte generala, Standarde internationale de raportare financiara. Parte speciala, Aprofundari in contabilitatea financiara, Contabilitate si raportare financiara pentru institutiile de credit, Contabilitate si raportare financiara pentru institutiile publice, Management prin costuri (Aprofundari in contabilitatea de gestiune).

2.Fiscalitate aprofundata

3.Drept

4.Auditarea organizatiilor. Standarde si reglementari de audit

5.Analiza financiara si evaluarea afacerilor

6.Expertiza contabila

7.Doctrina si deontologia profesiei contabile.

 Conditii prevazute de protocolul incheiat:

Absolventii programului de masterat Standarde, reglementari si politici contabile care nu au sustinut examenul la disciplina Doctrina si deontologia profesiei contabile nu pot beneficia de inscrierea directa la stagiu.

 Nota:

*Prevederile protocoalelor de colaborare incheiate intre CECCAR si institutiile de invatamant superior nu se aplica retroactiv si vor produce efecte doar pentru absolventii care au urmat cursurile programului de master in anii universitari ulteriori incheierii protocolului de colaborare.

**Grupurile de discipline sunt numerotate de la 1-7 si corespund celor 7 discipline aferente examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil.

 ..................................................................................................................

    ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR

   28 MARTIE 2017

 În ziua de Marti 28 martie 2017, ora 15.30, laTeatrul Maria Filotti din Braila, str. Mihai Eminescu nr. 2, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Brăila a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

1.   Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;

2.   Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

3.   Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

4.   Programul de activitate pe anul in curs;

5.   Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;

6.  Lista experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

7.   Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

8.   Lista cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor.

 În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora 16.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

24-28 martie 2017 : Membrii interesati pot consulta la sediul filialei dosarul cu materialele conform ordinei de zi.  

       ..................................................................................................................................

In atentia membrilor - completare on-line a Raportului anual de activitate 

În vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

1. solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

sau

2. trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

Astfel, dupa primirea user-ului si parolei, in vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul:

www.raport.ceccar.ro

....................................................................................................................

                   In atentia membrilor suspendati/incetati provizoriu conform ROF CECCAR

              Urmare desfasurarii Conferintei Nationale Extraordinare din 9.01.2017, membrii filialei CECCAR Braila care au solicitat incetarea provizorie din Tablou  (suspendarea) pentru o perioada de pana la 3 ani sunt rugati urgent sa se prezinte la filiala pana la 31 mai 2017 pentru a face demersuri in vederea reintegrarii la categoria membrilor activi sau inactivi, dupa caz.

Potrivit prevederilor OG 65/1994 art. 21 alin. 4, membri CECCAR, persoane fizice si juridice, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau inactivi.

 

................................................................................................................................................................................................................

Materialele cu privire la acordarea vizei anuale si sistemul de cotizatii  aprobate de Conferinta Nationala Extraordinara care a avut loc in data de 09.01.2017

Declaratie priv.forma desfasur.profesie

Metodolog.acordare viza anuala

Metodolog.stabilire cotizatii membru

Raport anual activit.2016

Raport anual de activit.simplificat 2016

Sistem de cotizatii CECCAR

Declaratie pe propria raspundere capacitate deplina

Declaratie proprie raspundere ca nu a suferit nicio condamnare

.............................................................................................................................................................................................. 

PROTOCOL COLABORARE SEMNATURA ELECTRONICA CERTSIGN

 Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

 Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

 Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital. 

 Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

 Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

 Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

 Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire. 

 Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala CECCAR BRAILA sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.

Oferta comerciala o puteti accesa aici

....................................................................................................................................................................................................................................

Îndrumări privind limitarea răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

 

Având în vedere dispoziţiile art.16 alin.2 din O.G nr.65/1994, republicată, pentru ca în derularea raporturilor contractuale, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi să le fie limitată răspunderea civilă profesională, se emit prezentele Îndrumări.

Art.1. Prezentele Îndrumări sunt aplicabile tuturor membrilor C.E.C.C.A.R, persoane fizice şi juridice care au dreptul de a desfăşura activităţile prevăzute la art.6 şi, respectiv, la art.10 din O.G nr.65/1994, republicată, înscrişi în Tabloul Corpului.

Art.2. Persoanele prevăzute la art.1 răspund pentru prejudiciile cauzate urmare prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar), conform contractului de prestări-servicii financiar-contabile, conform prevederilor art. 3-6 inclusiv.

Art.3. (1) Răspunderea civilă a persoanelor prevăzute la art.1 pentru prejudiciile provocate în executarea contractului de prestări-servicii financiar-contabile sau în legătură cu acesta este limitată la:

 1. contravaloarea a 6 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile aleunei entităţi de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);
 2. contravaloarea a 4 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile aleunei societăţi comerciale  ce nu este cuprinsă în categoria entităţilor de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);

(2) Cuantumul despăgubirilor prevăzut la alin.(1) reprezintă limita maximă cumulată aferentă tuturor prejudiciilor cauzate ca urmare a prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar) în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii la care pot fi obligaţi la plată membrii Corpului, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate sau de cuantumul total al prejudiciilor pretins cauzate.

(3) Nu se pot pretinde mai multe despăgubiri pentru acceaşi faptă săvârşită în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii şi în baza aceluiaşi prejudiciu dovedit.

Art.4. În toate cazurile, membrul CECCAR poate fi ţinut responsabil, în limita prevăzută la art.3, pentru prejudiciile cauzate clientului sau terţului, proporţional cu contribuţia efectivă la prejudiciul dovedit, cauzat ca urmare a executării contractului de prestări servicii financiar-contabile.

Art.5. Limitarea răspunderii membrilor CECCAR, menţionată la art.3, nu se aplică în situaţiile în care se dovedeşte că încălcarea îndatoririlor profesionale de către aceştia s-a făcut cu intenţie directă, respectiv atunci când aceştia au prevăzut rezultatul acţiunii/inacţiunii lor şi au urmărit producerea acestuia.

Art.6. Acţiunea în instanţă împotriva membrilor CECCAR, poate fi exercitată în baza contractului de prestări servicii financiar-contabile, sub sancţiunea decăderii, în termen de cel mult 3 ani de la data încheierii contractului, şi care se consideră că ar fi generat un prejudiciu clientului. 

 

 

    Contract-cadru de prestări-servicii financiar-contabile    

  


 


Stiri si evenimente

ComunicariPROGRAM CONSULTATII PROFESIONALE PENTRU MEMBRI

 Ziua

Ora 

Persoana care acorda consultatii 

 Marti

 8 - 13

 Stroe Gheorghe - presedinte filiala

 Marti

 12 - 14

Burciu Doinita - vicepresedinte CF pentru Experti Contabili

 Miercuri

 9 - 11

 Stroe Gheorghe - presedinte filiala

Joi

 9 - 11 Stroe Gheorghe - presedinte filiala

 Joi

 11 - 14

 Tanase Ion- vicepresedinte CF pentru Experti Contabili

 Vineri

 11 - 13

 Bunea-Bontas Cristina Aurora - vicepresedinte CF pentru Contabili Autorizati

 Vineri

 14 - 16

Burciu Doinita - vicepresedinte CF pentru Experti Contabili

Nota: Consultatiile se vor acorda la cerere, cu cel putin 24 ore inainte


Hotarari si decizii

Legislatie
Home  | Acces profesie  | Educatie  | Audit de calitate  | Etica  | Evidenta membri  | Contact