CECCAR Braila


Newsletter

  Inscrie-ti adresa de e-mail in baza noastra de date si vei fi la curent cu ultimele noutati de la CECCAR


e-Sondaj Chestionare on-line
Untitled 1

Bine ati venit !

Filiala BRAILA  - Organizeaza în data de 25 noiembrie 2015, orele 14.30, în sala de Curs N.N.Constantinescu din cadrul sediului filialei INTALNIREA PROFESIONALA SEMESTRIALĂ CU PARTICIPAREA ORGANELOR BENEFICIARE A EXPERTIZELOR CONTABILE JUDICIARE și a membrilor experti contabili înscriși în GEJ.

Intâlnirea are ca scop dialogul în interes profesional între membrii filialei CECCAR BRĂILA si INSTITUTIILE LOCALE BENEFICIARE DE LUCRARI DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA, în vederea colaborării permanente și a rezolvarii diverselor aspecte întâlnite în practică , având menirea de a contribui la buna desfașurare a acestei activități.

Reprezentanții beneficiarilor de lucrări la nivel local și membrii experti contabili brăileni înscriși pe lista de specializări în activitatea de expertiză contabilă judiciară sunt așteptați cu interes la această întâlnire organizată semestrial de filiala CECCAR Brăila.
CECCAR ca organism nonguvernamental, autonom si de interes public, gestioneaza profesia contabila din Romania, este un institut bine consolidat, de elita, organizat si guvernat dupa modelele europene, recunoscut ca fiind organizatia care detine forta si capacitatea de a prelucra si a transpune in norme nationale, standardele internationale din domeniul profesiei contabile.Principala misiune a CECCAR o reprezinta servirea interesului public prin: continua intarire si dezvoltare a profesiei contabile din Romania, furnizarea de valoare pentru toti contabilii romani, elaborarea si promovarea unor standarde de inalta calitate, continuarea convergentei la standarde internationale, sustinerea problemelor de interes public in care competenta profesiei este cea mai relevanta, aportul semnificativ la dezvoltarea unei economii nationale puternice. Obiectivele fundamentale ale CECCAR sunt: calitatea serviciilor, educatia si dezvoltarea profesionala continua, etica si comportamentul deontologic al profesionistilor contabili. 


........................................................................................................................................................................................................................................

IN ATENTIA EXPERTILOR CONTABILI

Ref. Activitatea de expertiza contabila judiciara pt 2016

         Inscrierea de noi membri in Grupul Expertilor Judiciari - GEJ

In conformitate cu normelele 1044/2010 , Expertii contabili, membri activi, care au indeplinit conditiile pentru obtinerea vizei si doresc inscrierea in Grupul Expertilor Judiciari (GEJ), pentru efectuarea de expertize contabile judiciare in anul 2016, si care isi manifesta disponibilitatea de a efectua expertize contabile judiciare, nefiind conditionati de timpul aferent programului de lucru de la locul de munca, sunt invitati la filiala CECCAR Braila sa depuna urmatoarele documente atasate:

 -Cererea de inscriere (Anexa nr. 10 atasata) - PARAFATA

-Fisa de optiuni pentru anul 2016– (Anexa nr. 11 atasata) - PARAFATA

-1 foto color 3/4

-15 lei c/v legitimatie si test

 -         Formularele completate se vor depune la  filiala pana la 24 noiembrie 2015

 -         Membrii care doresc intrarea in Grupul expertilor judiciari vor parcurge programul de pregatire profesionala organizat la filiala in perioada 23-27.11.2015 si vor sustine testul de verificare a cunostintelor ce va fi organizat in mod unitar in data de 3 decembrie 2015,  la nivel national

 -         Testul grila este format din 50 intrebari, cu trei variante de raspuns din care una corecta, fiecare intrebare fiind apreciata cu 2 punte, punctaj minim 70 puncte.

 -         Testul privind inscrierea in GEJ se va desfasura  la  sediul filialei  in data de 3 DECEMBRIE 2015, orele 16.00-18.00.

 Material bibliografic

-         Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile- 25 lei.

-         -OG 65/1994 actualizata

-         -ROF CECCAR cu modificarile ulterioare republicat in MO in 17 ian 2014

-         -Normele nr. 1044/2010 privind inscrierea expertilor contabili in GEJ pentru activitatea de expertiza contabila judiciara (accesati site-ul filialei);;

-         -Procedura privind intocmirea, actualizarea si comunicarea catre MJ – Directia pentru servicii juridice conexe a “Listelor expertilor contabili pe specializari”

 -          Mai multe detalii privind tematica si bibliografia cat si intrebari orientative pentru test , gasiti la Sectiunea Audit de calitate

 Conform Normelor si procedurii includerea expertilor contabili in Lista pe specializari pentru efectuarea de expertize judiciare pentru anul 2016 este conditionata de:

            -Promovarea testului GEJ din 3.12.2015 (privind includerea in lista);

            -Obtinerea vizei, a parafei pentru anul 2016 si achitarea cotizatiilor fixe si variabile pana la 31.01.2016;

            -Depunerea anuala pana la 15.02.2015 a fisei de optiuni;

             -membrul sa nu se afle in perioada de suspendare din Lista membrilor pe specializari in activitatea de expertiza contabila judiciara ca urmare a pronuntarii unei hotarari definitive a Comisiei de disciplina.

........................................................................................................................................................................................................................................

 INSCRIERI - EXAMENUL DE APTITUDINI PENTRU CALITATEA DE EXPERT CONTABIL SI CONTABIL AUTORIZAT - SESIUNEA 15 si 22 noiembrie 2015

Examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se va organiza in zilele de 15 noiembrie (proba scrisa) si 22  noiembrie 2015 (proba orala). .Descarca tematica si bibliografia.  

Inscrierea stagiarilor pentru susţinerea examenului de aptitudini se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului.

Dosarul de inscriere al stagiarului la examenul de aptitudini  se depune pana cel tarziu la data de 15  octombrie 2015 si trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie sau adresa de echivalare examen acces stagiu(unde este cazul)

b) certificatul de stagiu(formular la filiala)

c) copie legalizata de pe diploma de studii economice superioare- pentru expertul contabil, respectiv diploma de studii medii- pentru contabilul autorizat, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

d) cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului (formular la filiala)

e) copie de pe actul de identitate (B.I./C.I.);

f) certificat de cazier judiciar;

g) adeverinţă medicala emisa de medicul de familie(capacitate deplina de exercitiu)

h) 3(trei) fotografii color tip B.I.

i) copie certificat de nastere

j)  copie certificat de casatorie(unde este cazul)

k) copie Adresa derogare stagiu(unde este cazul)

l) taxa de înscriere la examenul de aptitudini, respectiv 175 euro pentru categoria de expert contabil şi 125 euro pentru categoria de contabil autorizat (echiv. în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 A apărut ediția a III-a 2015, revizuită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de apitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.Persoanele interesate pot achiziţiona publicaţia de la filiala. Costul publicației este de 65 lei.  

........................................................................................................................................................................................................................................

 INSCRIERI - EXAMENUL DE ACCES LA STAGIU PENTRU CALITATEA DE EXPERT CONTABIL SI CONTABIL AUTORIZAT - SESIUNEA 18 si 25 octombrie 2015

Examenul de acces la stagiu pentru calitatea de EXPERT CONTABIL si CONTABIL AUTORIZAT consta in verificarea nivelului de pregatire teoretica a candidatilor  pe baza de examen scris cu o durata de 3 ore fiecare proba:

EXPERTI CONTABILI
a)       pentru acces la profesia de EXPERT CONTABIL, examenul de admitere consta in sustinerea a doua probe scrise, cu subiecte bazate pe rationament profesional din urmatoarele discipline:
•    proba  I -18 octombrie 2015 : Contabilitate (inclusiv Standarde  Internationale de Contabilitate),   Fiscalitate si Drept; 
•    proba a II-a  -25 octombrie 2015 :  Audit, Evaluare economica si financiara a intreprinderii,Expertiza contabila si Doctrina si deontologie profesionala.

Dosarul de inscriere la examen pentru categoria EXPERT CONTABIL se depune pana cel tarziu la data de 15 septembrie 2015 si trebuie sa contina urmatoarele documente:

 •  cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr.1  la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat), atasate cererii;
 • copie BI/CI si copia certificatului de nastere daca numele parintilor nu apare pe CI;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil  (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizata de pe diploma de studii economice superioare recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii color tip buletin.
 • dovada achitarii taxei de inscriere la examen

 Contabilii autorizati membrii activi ai CECCAR ce au finalizat o facultate economica pot sustine examenul de acces la calitatea de EXPERT CONTABIL prin verificarea cunostintelor la disciplinele : Contabilitate financiara , evaluare economica, audit si certificare, expertiza si deontologie contabila  in data de 25 octombrie 2015.

Dosarul de inscriere la examen, categoria EXPERTI CONTABILI, a contabililor autorizati membri activi ai CECCAR ce au finalizat o facultate economica trebuie sa contina pe langa documentele mai sus mentionate si - copie după carnetul de membru CECCAR, cu viza de exercitare a profesiei pe anul în curs (PENTRU CONTABILII AUTORIZATI MEMBRI ACTIVI). 

     Contabilii autorizaţi, membri inactivi ai Corpului, care au dobândit studii superioare economice vor avea posibilitatea susţinerii examenului de admitere la stagiu în condiţiile în care vor face demersurile necesare reactivării. 

CONTABILI AUTORIZATI

b) pentru acces la profesia de CONTABIL AUTORIZAT examenul de admitere consta in sustinerea unei probe scrise –  18 octombrie 2015 , cu subiecte  bazate pe rationament profesional din disciplinele:  Contabilitate, Fiscalitate si Drept.

Dosarul de inscriere la examen pentru categoria CONTABIL AUTORIZAT se depune pana cel tarziu la data de 15 septembrie 2015 si trebuie sa contina urmatoarele documente:

 •  cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de  contabil autorizat), atasate cererii;
 • copie BI/CI;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de contabil autorizat (stampilata de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizata de pe diploma de bacalaureat, studii medii,  recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii color tip buletin.
 • dovada achitarii taxei de inscriere la examen

 Pentru promovarea examenului de admitere la stagiu, candidaţii trebuie să obţină cel puţin media generală 7 şi minimum nota 6 la fiecare disciplină. Rezultatele examenului se afişează în termen de 20 zile de la susţinerea examenului, la sediul filialelor centru de examen, precum şi la sediul filialelor arondate.

DOSARELE PENTRU INSCRIERE SE DEPUN LA SEDIUL FILIALEI CECCAR BRAILA , Bd.Al.I.Cuza nr.3 , cladire CEPROHART etaj 5. RELATII SUPLIMENTARE LA SEDIU SAU TELEFONIC:  0239-619817;  619812  sau prin email:  ceccarbraila@ceccarbraila.ro       .........................................................................................................................................................................................................................................

   IN ATENTIA  PROFESIONISTILOR CONTABILI,

 MEMBRI AI CECCAR - FILIALA BRAILA
 ACORDAREA VIZEI DE EXERCITARE A PROFESIEI PE ANUL 2016


        In baza OG nr. 65/1994 republicata, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi si a normelor 1500/2009 ,  Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala BRAILA, pune in atentia tuturor membrilor sai,  EXPERTI CONTABILI , CONTABILI AUTORIZATI SI SOCIETATI DE PROFIL   : 
             VIZA ANUALĂ OBLIGATORIE PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI IN ANUL 2016 de către membrii  se acorda PANA LA  data de 31 IANUARIE  2016 , prin indeplinirea cumulativă a urmatoarelor conditii  :
    - depunerea Raportului anual de activitate pentru anul precedent , indiferent daca au fost desfasurate sau nu activitati profesionale , completat la toate rubricile  si cu toate anexele;

          - achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pentru anul precedent ;
          - achitarea  cotizatiei fixe pe anul 2016 ; 
           - cotizatia variabila integrala, aferenta cifrei de afaceri realizata in anul 2015 
          - dovada  privind dezvoltarea profesionala continua pe anul expirat conform standardului 38 al Corpului .    - prezentarea parafei pentru anul anterior 2015 in vederea preschimbarii. Persoanele juridice vor depune in plus extras din balanta conturilor, elaborata conform legii, care cuprinde situatia veniturilor realizate in anul precedent (clasa 7*).

                Nerespectarea termenului precizat si neindeplinirea tuturor conditiilor cumulative atrag dupa sine neacordarea vizei pentru anul 2016 si implicit aplicarea reglementarilor disciplinare ale Corpului .  

    Membri sunt asteptati  la sediul filialei din Bd. Al. I. Cuza nr. 3, cladirea  Ceprohart, etaj 5,  unde vor primi sprijin pentru buna desfasurare a acestei actiuni . Alte informatii se pot obtine la telefon: 0239-619817, 619812 sau email : ceccarbraila@ceccarbraila.ro

In atentia membrilor - completare on-line a Raportului anual de activitate 

În vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

1. solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

sau

2. trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

......................................................................................................................................................................................

      Fundaţia  Măreţie şi Talent   

   In memoriam Prof.Univ.Dr.Marin Toma – Preşedinte CECCAR

      Intrarea Pielari nr.1, etaj 1, Cabinet Preşedinte, sector 4, Bucureşti

....................................................................................................................

Cursuri on-line gratuite pentru membri CECCAR in parteneriat ASE Bucuresti CECCAR Romania- informatii suplimentare si detalii apasati  aici  .....................................................................................................................................................................................

PROTOCOL COLABORARE SEMNATURA ELECTRONICA CERTSIGN

 Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

 Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

 Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital. 

 Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

 Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

 Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

 Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire. 

 Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala CECCAR BRAILA sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.

Oferta comerciala o puteti accesa aici

................................................................................................................................................................................................................

     MEMBRI AU POSIBILITATEA DE A RIDICA PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTA SI PE SITE-UL C.E.C.C.A.R www.ceccar.ro   SECTIUNEA  Forum membri ....................................................................................................................................................................................................................................

Îndrumări privind limitarea răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

 

Având în vedere dispoziţiile art.16 alin.2 din O.G nr.65/1994, republicată, pentru ca în derularea raporturilor contractuale, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi să le fie limitată răspunderea civilă profesională, se emit prezentele Îndrumări.

Art.1. Prezentele Îndrumări sunt aplicabile tuturor membrilor C.E.C.C.A.R, persoane fizice şi juridice care au dreptul de a desfăşura activităţile prevăzute la art.6 şi, respectiv, la art.10 din O.G nr.65/1994, republicată, înscrişi în Tabloul Corpului.

Art.2. Persoanele prevăzute la art.1 răspund pentru prejudiciile cauzate urmare prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar), conform contractului de prestări-servicii financiar-contabile, conform prevederilor art. 3-6 inclusiv.

Art.3. (1) Răspunderea civilă a persoanelor prevăzute la art.1 pentru prejudiciile provocate în executarea contractului de prestări-servicii financiar-contabile sau în legătură cu acesta este limitată la:

 1. contravaloarea a 6 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile aleunei entităţi de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);
 2. contravaloarea a 4 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile aleunei societăţi comerciale  ce nu este cuprinsă în categoria entităţilor de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);

(2) Cuantumul despăgubirilor prevăzut la alin.(1) reprezintă limita maximă cumulată aferentă tuturor prejudiciilor cauzate ca urmare a prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar) în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii la care pot fi obligaţi la plată membrii Corpului, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate sau de cuantumul total al prejudiciilor pretins cauzate.

(3) Nu se pot pretinde mai multe despăgubiri pentru acceaşi faptă săvârşită în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii şi în baza aceluiaşi prejudiciu dovedit.

Art.4. În toate cazurile, membrul CECCAR poate fi ţinut responsabil, în limita prevăzută la art.3, pentru prejudiciile cauzate clientului sau terţului, proporţional cu contribuţia efectivă la prejudiciul dovedit, cauzat ca urmare a executării contractului de prestări servicii financiar-contabile.

Art.5. Limitarea răspunderii membrilor CECCAR, menţionată la art.3, nu se aplică în situaţiile în care se dovedeşte că încălcarea îndatoririlor profesionale de către aceştia s-a făcut cu intenţie directă, respectiv atunci când aceştia au prevăzut rezultatul acţiunii/inacţiunii lor şi au urmărit producerea acestuia.

Art.6. Acţiunea în instanţă împotriva membrilor CECCAR, poate fi exercitată în baza contractului de prestări servicii financiar-contabile, sub sancţiunea decăderii, în termen de cel mult 3 ani de la data încheierii contractului, şi care se consideră că ar fi generat un prejudiciu clientului. 

 

 

    Contract-cadru de prestări-servicii financiar-contabile    

  


 


Stiri si evenimente

ComunicariPROGRAM CONSULTATII PROFESIONALE PENTRU MEMBRI
 Ziua Ora  Persoana care acorda consultatii 
 Marti  8 - 13  Tamasi-Klaus Carmen - director executiv
 Marti  12 - 14  Stefanescu Paula - presedinte filiala
 Miercuri  9 - 11  Tanase Ion - vicepresedinte CF pentru Experti Contabili
 Miercuri  14 - 16  Tamasi-Klaus Carmen - director executiv
 Joi  11 - 14  Stefanescu Paula - presedinte filiala
 Vineri  11 - 13  Dragomir Floarea - vicepresedinte CF pentru Contabili Autorizati
 Vineri  14 - 16  Burciu Doinita - vicepresedinte CF pentru Experti Contabili

Nota: Consultatiile se vor acorda la cerere, cu cel putin 24 ore inainte


Hotarari si decizii

Legislatie
Home  | Acces profesie  | Educatie  | Audit de calitate  | Etica  | Evidenta membri  | Contact