CECCAR Braila


Newsletter

    Inscrie-ti adresa de e-mail in baza noastra de date si vei fi la curent cu ultimele noutati de la CECCAR


e-Sondaj Chestionare on-line
Untitled 1

Bine ati venit !

                                                                            COMUNICAT 

Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016.  Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.  Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.


In atentia stagiarilor care au finalizat perioada de stagiu

INSCRIERI - EXAMENUL DE APTITUDINI PENTRU CALITATEA DE

 EXPERT CONTABIL SI CONTABIL AUTORIZAT

                                                                       SESIUNEA 6 si 13 noiembrie 2016

  Examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se va organiza in zilele de 6 noiembrie (proba scrisa) si 13  noiembrie 2016 (proba orala). Tematica si bibliografia poate fi descarcata de aici.

Inscrierea stagiarilor care au finalizat stagiu pentru susţinerea examenului de aptitudini se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului.

Dosarul de inscriere al stagiarului la examenul de aptitudini  se depune in perioada 17- 19  octombrie 2016 si trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie sau adresa de echivalare examen acces stagiu(unde este cazul)

b) certificatul de stagiu(formular la filiala)

c) copie legalizata de pe diploma de studii economice superioare- pentru expertul contabil, respectiv diploma de studii medii- pentru contabilul autorizat, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

d) cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului (formular la filiala)

e) copie de pe actul de identitate (B.I./C.I.);

f) certificat de cazier judiciar;

g) adeverinţă medicala emisa de medicul de familie(capacitate deplina de exercitiu)

h) 3(trei) fotografii color tip B.I.

i) copie certificat de nastere

j)  copie certificat de casatorie(unde este cazul)

k) copie Adresa derogare stagiu(unde este cazul)

l) taxa de înscriere la examenul de aptitudini, respectiv 175 euro pentru categoria de expert contabil şi 125 euro pentru categoria de contabil autorizat (echiv. în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

            A apărut ediția a IV-a 2016, revizuită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de apitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.Persoanele interesate pot achiziţiona publicaţia de la filiala.

 Pentru informatii suplimentare cei interesati pot accesa site-ul filialei www.ceccarbraila.ro, sau contacta filiala CECCAR Braila direct la sediul din Bd.Al.I.Cuza nr.3, cladire CEPROHART etaj 5, telefon:  0239-619817;  619812  sau prin email:  ceccarbraila@ceccarbraila.ro.

 

 ..............................................................................................

REAMINTIRE COMUNICAT DIN 07.10.2015

IN ATENTIA MEMBRILOR

Masuri aprobate in vederea stimularii dezvoltarii profesionale 
a membrilor CECCAR
Hotararile Consiliului Superior al CECCAR nr. 15/344/22.06.2015 si 15/345/22.06.2015

I. In vederea stimularii dezvoltarii profesiei de expert contabil si contabil autorizat precum si pentru intarirea disciplinei financiare in randul membrilor, Consiliul Superior al CECCAR a aprobat unele facilitati acordate membrilor care respecta termenele legale in vigoare pentru obtinerea vizei de exercitare a profesiei după cum urmează:
 1. Reducerea taxelor anuale pentru cursurile prevăzute în Standardul profesional nr. 38, aprobate prin HCS nr. 09/157 din 24 iulie 2009, de la 400 lei la 300 lei pentru experţi contabili şi de la 320 lei la 220 lei pentru contabilii autorizaţi.
 2. Noile taxe pentru organizarea cursurilor pentru membri prevăzute în Standardul profesional nr. 38, în cuantum de 300 lei pentru experţi contabili şi 220 lei pentru contabili autorizaţi, să fie luate în calculul veniturilor bugetare pentru 2016 prin includerea lor în cotizaţiile fixe datorate de membrii Corpului persoane fizice (experţi contabili şi contabili autorizaţi), cu condiţia ca acestea să fie plătite integral până la data de 31 martie a fiecărui an.
3. Pentru membrii Corpului care plătesc taxele pentru organizarea cursurilor prevăzute în Standardul Profesional nr. 38 după data de 31 martie, acestea rămân neschimbate (400 lei pentru experţi contabili şi 320 lei pentru contabili autorizaţi). 
4. Taxele pentru organizarea celorlalte cursuri opţionale, facultative, seminarii etc. rămân neschimbate, conform prevederilor din HCS nr. 09/157 din 24 iulie 2009.
  5. Membrii Corpului beneficiază de reducere la plata cotizaţiei variabile în următoarele conditii:
 A. cotizatia variabilă va fi de 1% din venituri realizate dacă este achitată integral până la data de 31 martie a fiecărui an pentru veniturile realizate în anul anterior şi respectiv dacă este achitată în avans până la data de 31 august pentru veniturile realizate în semestrul I a anului curent.
 
B. în cazul în care cotizaţia variabilă este achitată după data de 31 martie a fiecărui an pentru veniturile realizate în anul anterior şi respectiv după data de 31 august pentru veniturile realizate în semestrul I a anului curent aceasta rămâne în cotă 1,2% din veniturile realizate.
 Astfel, taxa pentru cursurile de dezvoltare profesională continuă (CPD) se include în cotizaţia fixă datorată de membrii activi ai Corpului, persoane fizice (experţi contabili şi contabili autorizaţi). Pe chitanţa emisă în programul CECCAR România se va menţiona doar „cotizaţie fixă".
Cu privire la facilităţile menţionate mai sus, acestea vor fi acordate membrilor doar în termenul legal, respectiv trimestrul I al anului 2016, acestea trebuie indeplinite integral de către membrii care vor să primească viză pentru exercitarea profesiei în anul 2016 şi care vor fi publicaţi în Tabloul pentru Monitorul Oficial al României.
In cazul în care vor exista membri care plătesc după data de 31 martie 2016, aceştia vor plăti integral nivelul cotizaţiei fixe şi respectiv taxa de formare profesionala, fără acordarea facilităţilor menţionate, ei fiind menţinuţi în Tablou, în evidenţele filialelor Corpului, in functie de situatia individuala, conform fisei analitice din aplicatia < EVIDEXPERT >.
Nota: - Facilităţile aprobate de Consiliul Superior al Corpului au aplicabilitate începând cu data de 01 ianuarie 2016.
II. Raportul anual de activitate al membrilor.
Consiliul Superior al Corpului a aprobat modificarea si completarea structurii Raportului anual de activitate incepand cu 1 ianuarie 2016 – Click aici.
Depunerea Raportului anual de activitate in noua structura se va realiza conform Normelor 1500/2009 cu modificarile si completarile ulterioare in format hartie, impreuna cu celelalte documente justificative in vederea obtinerii vizei de exercitare a profesiei, cat si in format electronic, prin completarea lui in aplicatia de evidenta membri, EvidExpert. Raportul anual de activitate se va depune la filiala pana la data de 31 ianuarie a anului urmator pentru anul incheiat.
Raportul anual de activitate poate fi completat on-line si direct de catre membri in platforma EvidExpert, situatie in care membrii vor primi sprijinul Biroului Evidenta Tablou din cadrul filialei CECCAR Braila sau a Directiei Informatica Tablou a Aparatului Central al CECCAR.

...............................................................................................................................................................................................

    IN ATENTIA  PROFESIONISTILOR CONTABILI,

 MEMBRI AI CECCAR - FILIALA BRAILA
 ACORDAREA VIZEI DE EXERCITARE A PROFESIEI PE ANUL 2016

        In baza OG nr. 65/1994 republicata, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi si a normelor 1500/2009 ,  Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala BRAILA, pune in atentia tuturor membrilor sai,  EXPERTI CONTABILI , CONTABILI AUTORIZATI SI SOCIETATI DE PROFIL   : 

             VIZA ANUALĂ OBLIGATORIE PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI IN ANUL 2016 de către membrii  se acorda PANA LA  data de 29 IANUARIE  2016 , prin indeplinirea cumulativă a urmatoarelor conditii  :

    - depunerea Raportului anual de activitate pentru anul precedent , indiferent daca au fost desfasurate sau nu activitati profesionale , completat la toate rubricile  si cu toate anexele;
          - achitarea obligatiilor fata de Corp pentru anul precedent ;
          - achitarea  cotizatiei fixe pentru anul 2016 ; 
           - cotizatia variabila aferenta cifrei de afaceri realizata in anul 2015 
          - dovada  privind dezvoltarea profesionala continua pe anul expirat conform standardului 38 al Corpului .           - prezentarea parafei pentru anul anterior 2015 in vederea preschimbarii. Persoanele juridice vor depune in plus extras din balanta conturilor, elaborata conform legii, care cuprinde situatia veniturilor realizate in anul precedent (clasa 7*).
                Nerespectarea termenului precizat si neindeplinirea tuturor conditiilor cumulative atrag dupa sine neacordarea vizei pentru anul 2016 si implicit aplicarea reglementarilor disciplinare ale Corpului .  

     Membri sunt asteptati  la sediul filialei din Bd. Al. I. Cuza nr. 3, cladirea  Ceprohart, etaj 5,  unde vor primi sprijin pentru buna desfasurare a acestei actiuni . Alte informatii se pot obtine la telefon: 0239-619817, 619812 sau email : ceccarbraila@ceccarbraila.ro

Descarca aici Set documente Raportare activitate pentru anul 2015  

In atentia membrilor - completare on-line a Raportului anual de activitate 

În vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

1. solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

sau

2. trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

......................................................................................................................................................................................

PROTOCOL COLABORARE SEMNATURA ELECTRONICA CERTSIGN

 Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

 Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

 Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital. 

 Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

 Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

 Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

 Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire. 

 Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala CECCAR BRAILA sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.

Oferta comerciala o puteti accesa aici

....................................................................................................................................................................................................................................

Îndrumări privind limitarea răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

 

Având în vedere dispoziţiile art.16 alin.2 din O.G nr.65/1994, republicată, pentru ca în derularea raporturilor contractuale, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi să le fie limitată răspunderea civilă profesională, se emit prezentele Îndrumări.

Art.1. Prezentele Îndrumări sunt aplicabile tuturor membrilor C.E.C.C.A.R, persoane fizice şi juridice care au dreptul de a desfăşura activităţile prevăzute la art.6 şi, respectiv, la art.10 din O.G nr.65/1994, republicată, înscrişi în Tabloul Corpului.

Art.2. Persoanele prevăzute la art.1 răspund pentru prejudiciile cauzate urmare prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar), conform contractului de prestări-servicii financiar-contabile, conform prevederilor art. 3-6 inclusiv.

Art.3. (1) Răspunderea civilă a persoanelor prevăzute la art.1 pentru prejudiciile provocate în executarea contractului de prestări-servicii financiar-contabile sau în legătură cu acesta este limitată la:

  1. contravaloarea a 6 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile aleunei entităţi de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);
  2. contravaloarea a 4 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile aleunei societăţi comerciale  ce nu este cuprinsă în categoria entităţilor de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);

(2) Cuantumul despăgubirilor prevăzut la alin.(1) reprezintă limita maximă cumulată aferentă tuturor prejudiciilor cauzate ca urmare a prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar) în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii la care pot fi obligaţi la plată membrii Corpului, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate sau de cuantumul total al prejudiciilor pretins cauzate.

(3) Nu se pot pretinde mai multe despăgubiri pentru acceaşi faptă săvârşită în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii şi în baza aceluiaşi prejudiciu dovedit.

Art.4. În toate cazurile, membrul CECCAR poate fi ţinut responsabil, în limita prevăzută la art.3, pentru prejudiciile cauzate clientului sau terţului, proporţional cu contribuţia efectivă la prejudiciul dovedit, cauzat ca urmare a executării contractului de prestări servicii financiar-contabile.

Art.5. Limitarea răspunderii membrilor CECCAR, menţionată la art.3, nu se aplică în situaţiile în care se dovedeşte că încălcarea îndatoririlor profesionale de către aceştia s-a făcut cu intenţie directă, respectiv atunci când aceştia au prevăzut rezultatul acţiunii/inacţiunii lor şi au urmărit producerea acestuia.

Art.6. Acţiunea în instanţă împotriva membrilor CECCAR, poate fi exercitată în baza contractului de prestări servicii financiar-contabile, sub sancţiunea decăderii, în termen de cel mult 3 ani de la data încheierii contractului, şi care se consideră că ar fi generat un prejudiciu clientului. 

 

 

    Contract-cadru de prestări-servicii financiar-contabile    

  


 


Stiri si evenimente

ComunicariPROGRAM CONSULTATII PROFESIONALE PENTRU MEMBRI

 Ziua

Ora 

Persoana care acorda consultatii 

 Marti

 8 - 13

 Stroe Gheorghe - presedinte filiala

 Marti

 12 - 14

Burciu Doinita - vicepresedinte CF pentru Experti Contabili

 Miercuri

 9 - 11

 Stroe Gheorghe - presedinte filiala

Joi

 9 - 11 Stroe Gheorghe - presedinte filiala

 Joi

 11 - 14

 Tanase Ion- vicepresedinte CF pentru Experti Contabili

 Vineri

 11 - 13

 Bunea-Bontas Cristina Aurora - vicepresedinte CF pentru Contabili Autorizati

 Vineri

 14 - 16

Burciu Doinita - vicepresedinte CF pentru Experti Contabili

Nota: Consultatiile se vor acorda la cerere, cu cel putin 24 ore inainte


Hotarari si decizii

Legislatie
Home  | Acces profesie  | Educatie  | Audit de calitate  | Etica  | Evidenta membri  | Contact