CECCAR Braila


Newsletter

    Inscrie-ti adresa de e-mail in baza noastra de date si vei fi la curent cu ultimele noutati de la CECCAR


e-Sondaj Chestionare on-line
Untitled 1

Bine ati venit !

CECCAR ca organism nonguvernamental, autonom si de interes public, gestioneaza profesia contabila din Romania, este un institut bine consolidat, de elita, organizat si guvernat dupa modelele europene, recunoscut ca fiind organizatia care detine forta si capacitatea de a prelucra si a transpune in norme nationale, standardele internationale din domeniul profesiei contabile.
Principala misiune a CECCAR o reprezinta servirea interesului public prin: continua intarire si dezvoltare a profesiei contabile din Romania, furnizarea de valoare pentru toti contabilii romani, elaborarea si promovarea unor standarde de inalta calitate, continuarea convergentei la standarde internationale, sustinerea problemelor de interes public in care competenta profesiei este cea mai relevanta, aportul semnificativ la dezvoltarea unei economii nationale puternice. Obiectivele fundamentale ale CECCAR sunt: calitatea serviciilor, educatia si dezvoltarea profesionala continua, etica si comportamentul deontologic al profesionistilor contabili. 

.........................................................................................................................................................................................................................................

In memoriam 

Astăzi 27 mai 2015 se împlinesc 3 ani de la trecerea în nefiinţă a Marelui Om prof. univ. dr. Marin Toma - fondatorul CECCAR după 1992, personalitate remarcabilă a profesiei contabile româneşti, profesionist desăvârsit, vizionar, lider şi Om în adevăratul sens al cuvântului. Veşnică recunoştinţă pentru tot ceea ce a creat pe parcursul vieţii sale, pentru evoluţia profesiei contabile şi a profesioniştilor membri CECCAR.

Dumnezeu să-l odihnescă în pace!


.......................................................................................................................................................................................................................................

Către,

EXPERŢII CONTABILI şi CONTABILII AUTORIZAŢI, SENATORI ŞI DEPUTAŢI în PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), va adresează prezentul

APEL PENTRU AMENDAREA PROIECTULUI CODULUI DE PROCEDURA FISCALA

Apel pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro - descarca de aici

.......................................................................................................................................................................................................................................

ALEGERI PREŞEDINTE FILIALĂ, MANDATUL 2016 - 2020

01.04.2015 - REZULTATE ALEGERI

CECCAR FILIALA BRAILA

NOTA DE INFORMARE 

a comisiei de validare a candidaţilor la funcţia de preşedinte al filialei CECCAR Brăila, mandatul 2016-2020

În atenţia membrilor  CECCAR Filiala Brăila,

În conformitate cu pct. 9 din Măsurile 56/2009 cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de validare constituită în baza Hotărârii Consiliului filialei CECCAR Brăila nr. 15/68 din 28.01.2015, urmare procesului verbal din data de 31.03.2015 orele 17.00, privind alegerea preşedintelui filialei CECCAR Brăila, mandatul 2016-2020, aduce la cunoştinţa membrilor candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi la data de 31.03.2015 (109 din numărul total al voturilor valabil exprimate, respectiv 299), respectiv - domnul expert contabil ABRAŞU VASILE - desemnat viitor preşedinte de filială, urmând a se avea în vedere precizările de la alin. 2 pct. 12 din Măsurile 56/2009 cu modificările şi completările ulterioare.

Transmitem mai jos lista candidaţilor cu numărul de voturi obţinute pentru funcţia de preşedinte al filialei CECCAR Brăila, pentru mandatul 2016-2020.

NUME ŞI PRENUME                     Nr. opţiuni (voturi) obţinute

1.ABRAŞU VASILE                                     109
2.TUŢĂ VERONICA GABRIELA                  83
3.ISTRATE NUŢA                                         49
4.BĂLAN MIHAELA                                      35
5.CÂRLOGEA ANDRIAN MIRCEA            13
6.TUROSU DANIELA                                    7

Prezenta se transmite la Aparatul central al CECCAR şi se comunică pe site-ul oficial al filialei CECCAR Brăila, pentru informarea tuturor membrilor.

Comisia de validare,

 Guzu Lucica
Gheorghe Victoria
Lăcătuş Marius
Bartolis Mariana
Carmen Tamaşi-Klaus 

 ....................................................................................................


-Nota de informare privind Lista candidaţilor care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate pentru alegerile de preşedinte filială, mandatul 2016 - 2020 - continut - click aici

-Referatele candidaţilor

1.ABRAŞU VASILE - click aici

2.BĂLAN MIHAELA - click aici

3.CÂRLOGEA ANDRIAN MIRCEA - click aici

4.ISTRATE NUŢA - click -aici

5.TUROSU DANIELA - click aici

6.TUŢĂ VERONICA GABRIELA - click aici

Membrii cu drept de vot ai filialei CECCAR Brăila sunt solicitaţi să îşi exprime opţiunea cu privire la alegerea noului preşedinte, prin vot secret, în perioada 2 - 31.03.2015, în zilele lucrătoare interval orar 08,00 - 16,00.

Locaţia: sediul filialei CECCAR Brăila, Bd. Al. I. Cuza nr. 3, bl. Ceprohart et. 5

Listele membrilor cu drept de vot  - click aici

Membri necuprinşi în lista de mai sus care vor îndeplini până la data de 31.03.2015 obligaţiile financiare la zi, îşi vor putea exprima dreptul de vot/opţiunea în privinţa alegerii preşedintelui, pe lista suplimentară de vot, pe categorii profesionale, la data îndeplinirii obligaţiilor, respectiv a obţinerii dreptului de vot.

Data anunţului: 26.02.2015

........................................................................................................................................................................................................

  IN ATENTIA MEMBRILOR ACTIVI AI CECCAR FILIALA BRAILA

ALEGERI PRESEDINTE CONSILIUL FILIALEI CECCAR BRAILA PENTRU MANDATUL 2016 – 2020

Potrivit pct. 67 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, “Pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influenteze durata mandatului noului presedinte”.

 In acest sens in perioada ianuarie-aprilie 2015, la nivelul filialei CECCAR Braila se vor organiza alegeri pentru functia de presedinte al filialei pentru mandatul 2016 – 2020.

Modelul declaratiei de candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului filialei CECCAR Braila, pentru mandatul 2016-2020,  se poate descarca de aici.

Declaratiile de candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Filialei CECCAR Braila, completate la toate rubricile potrivit reglementarilor Corpului, se trimit cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul filialei CECCAR Braila, din Bd. Al. I. Cuza nr. 3 bl. Ceprohart et. 5, pana cel tarziu la data de 31 ianuarie 2015. 

Conform pct. 5 alin. (2) din Anexa 1 la ROF –“Declaratiile de candidaturi primite dupa data-limita stabilita sunt considerate tardive si deci nu sunt luate in considerare..."

Procedura privind alegerea presedintelui Consiliului filialei CECCAR Braila este prevazuta in Masurile nr. 56/2009 pentru punerea in aplicare a prevederilor pct. 24 alin. (3) si pct. 67 alin. (3) din ROF CECCAR si poate fi consultata aici.

Precizari privind conditii si criterii prevazute de Regulament  si Norme cu privire la candidatura pentru functia de presedinte al filialei CECCAR Braila:

-In conformitate cu pct. 14 si 17 a) din PRECIZĂRILE 6576/2008 privind organizarea şi desfăşurarea Adunărilor Generale de dare de seamă şi alegeri  “14. Trebuie avut în vedere că preşedintele filialei trebuie să fie liber profesionist contabil. Cumulul nu poate fi admis decât cu o activitate desfăşurată în domeniul cercetării sau învăţământului universitar de profil şi persoana respectivă să se bucure de autoritate profesională şi morală deosebită.

...17. a) nu vor fi validati si nu se vor inscrie in buletinele de ot candidatii care: nu au completat toate rubricile din "Declaratia de candidatura" sau datele completate nu se verifica; nu au platit cotizatia pe anul anterior si dupa caz pe anul in curs; nu au depus raportul anual de activitate si fisa personala si/sau nu obtinut viza de lucru pe anul in curs."

 Potrivit pct. 4 din Masurile 56/2009 cu modificarile si completarile ulterioare se va urmari in mod special:

“a.reputatia, 

b.atasamentul la onoarea, prestigiul si interesele Corpului;

c. indeplinirea obligatiilor fata de Corp in ultimii 3 ani (participari la adunarile generale, obligatii financiare, obligatii profesionale, participari cursuri, seminarii, mese rotunde, intalniri profesionale cu membri si autoritati locale etc); 

d.calitati manageriale (functii de conducere detinute etc);

e. activitati desfasurate in interesul profesiei contabile, cursuri predate, activitatea în diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de orice natură, lucrări scrise, seminarii organizate, activitatea în diferite structuri alese sau executive ale Corpului, etc) exprimate în număr ore prestate în ultimii 5 ani.”

In conformitate cu pct. 108 din ROF CECCAR si pct. 2 din anexa 1 la ROF:

   “2. Au dreptul de a alege şi de a fi aleşi toţi membrii Corpului, persoane fizice înscrise în Tablou, cu excepţia celor care:

   a) nu sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale;

   b) sunt membri de onoare;

   c) sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România;

   d) au fost sancţionaţi sau sunt investigaţi pentru abaterile disciplinare prevăzute în regulament.”

In confomitate cu Masurile 56/2009, Lista candidatilor nominalizatipentru functia de presedinte al consiliului filialei, precum si referatele aferente se vor aduce la cunostinta membrilor prin email, site si afisare la sediul filialei pana la data de 28 februarie 2015.

Optiunea poate fi exprimata pana la data de 31 martie 2015, numai de catre membrii filialei cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile pct. 108 din ROF-ul CECCAR si pct. 2 din Anexa 1 la ROF. Desfasurarea actiunii privind exprimarea optiunii de votare se realizeaza cu respectarea prevederilor mentionate la pct. 15, 16 si 17 din Anexa 1 la Regulament, "Procedura alegerilor" si va avea in vedere votarea unuia dintre candidatii de pe lista candidatilor nominalizati comunicata .

 ..........................................................................................................................................................................................

ADUNAREA GENERALA A FILIALEI CECCAR BRAILA

19 februarie 2015

- Hotararea Adunarii Generale a filialei din 19.02.2015

- Lista cabinetelor aprobate pentru auditare în anul 2016.

........................................................................................................................................................................................

  IN ATENTIA  PROFESIONISTILOR CONTABILI,

 MEMBRI AI CECCAR - FILIALA BRAILA
 ACORDAREA VIZEI DE EXERCITARE A PROFESIEI PE ANUL 2015


        In baza OG nr. 65/1994 republicata, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi si a normelor 1500/2009 ,  Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala BRAILA, pune in atentia tuturor membrilor sai,  EXPERTI CONTABILI , CONTABILI AUTORIZATI SI SOCIETATI DE PROFIL   : 
             VIZA ANUALĂ OBLIGATORIE PENTRU EXERCITAREA PROFESIEI IN ANUL 2015 de către membrii  se acorda PANA LA  data de 31 IANUARIE  2015 , prin indeplinirea cumulativă a urmatoarelor conditii  :
    - depunerea Raportului anual de activitate pentru anul precedent , indiferent daca au fost desfasurate sau nu activitati profesionale , completat la toate rubricile  si cu toate anexele;

          - achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp pentru anul precedent ;
          - achitarea  cotizatiei fixe pe anul 2015 pana la 31 ianuarie 2015; 
           - cotizatia variabila integrala, aferenta cifrei de afaceri realizata in anul 2014 
          - dovada  privind dezvoltarea profesionala continua pe anul expirat conform standardului 38 al Corpului .    - prezentarea parafei pentru anul anterior 2014 in vederea preschimbarii   - prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte ca sunteti "apt din punct de vedere fizic si psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil/contabi autorizat" Persoanele juridice vor depune in plus extras din balanta conturilor, elaborata conform legii, care cuprinde situatia veniturilor realizate in anul precedent (clasa 7*).

                Nerespectarea termenului precizat si neindeplinirea tuturor conditiilor cumulative atrag dupa sine neacordarea vizei pentru anul 2015 si implicit aplicarea reglementarilor disciplinare ale Corpului .  

    Membri sunt asteptati  la sediul filialei din Bd. Al. I. Cuza nr. 3, cladirea  Ceprohart, etaj 5,  unde vor primi sprijin pentru buna desfasurare a acestei actiuni . Alte informatii se pot obtine la telefon: 0239-619817, 619812 sau email : ceccarbraila@ceccarbraila.ro

 AICI GASITI Setul de formulare pentru raportarea activitatii in anul 2014

In atentia membrilor - completare on-line a Raportului anual de activitate 

În vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

1. solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

sau

2. trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.

.......................................................................................................................................................................................................................

      Fundaţia  Măreţie şi Talent   

   In memoriam Prof.Univ.Dr.Marin Toma – Preşedinte CECCAR

      Intrarea Pielari nr.1, etaj 1, Cabinet Preşedinte, sector 4, Bucureşti

„Sprijinirea adevăratelor talente, expresie a conştiinţei de sine, a responsabilităţii civice”

   -ECONOMISTUL EXPERT- 

...............................................................................................................................................................

Cursuri on-line gratuite pentru membri CECCAR in parteneriat ASE Bucuresti CECCAR Romania- informatii suplimentare si detalii apasati aici  ...................................................................................................................................................................................................................

PROTOCOL COLABORARE SEMNATURA ELECTRONICA CERTSIGN

 Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

 Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

 Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital. 

 Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

 Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

 Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

 Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire. 

 Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala CECCAR BRAILA sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.

Oferta comerciala o puteti accesa aici

................................................................................................................................................................................................................

     MEMBRI AU POSIBILITATEA DE A RIDICA PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTA SI PE SITE-UL C.E.C.C.A.R www.ceccar.ro   SECTIUNEA  Forum membri ....................................................................................................................................................................................................................................

Îndrumări privind limitarea răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

Având în vedere dispoziţiile art.16 alin.2 din O.G nr.65/1994, republicată, pentru ca în derularea raporturilor contractuale, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi să le fie limitată răspunderea civilă profesională, se emit prezentele Îndrumări.

Art.1. Prezentele Îndrumări sunt aplicabile tuturor membrilor C.E.C.C.A.R, persoane fizice şi juridice care au dreptul de a desfăşura activităţile prevăzute la art.6 şi, respectiv, la art.10 din O.G nr.65/1994, republicată, înscrişi în Tabloul Corpului.

Art.2. Persoanele prevăzute la art.1 răspund pentru prejudiciile cauzate urmare prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar), conform contractului de prestări-servicii financiar-contabile, conform prevederilor art. 3-6 inclusiv.

Art.3. (1) Răspunderea civilă a persoanelor prevăzute la art.1 pentru prejudiciile provocate în executarea contractului de prestări-servicii financiar-contabile sau în legătură cu acesta este limitată la:

  1. contravaloarea a 6 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile aleunei entităţi de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);
  2. contravaloarea a 4 onorarii pentru serviciile efectuate în baza contractului de prestări-servicii financiar-contabile, datorate de către client prestatorului-membru CECCAR, având ca obiect prestarea serviciilor financiar-contabile aleunei societăţi comerciale  ce nu este cuprinsă în categoria entităţilor de interes public (mai puţin activităţilor de audit statutar);

(2) Cuantumul despăgubirilor prevăzut la alin.(1) reprezintă limita maximă cumulată aferentă tuturor prejudiciilor cauzate ca urmare a prestării serviciilor financiar-contabile (mai puţin activităţilor de audit statutar) în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii la care pot fi obligaţi la plată membrii Corpului, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate sau de cuantumul total al prejudiciilor pretins cauzate.

(3) Nu se pot pretinde mai multe despăgubiri pentru acceaşi faptă săvârşită în baza aceluiaşi contract de prestări-servicii şi în baza aceluiaşi prejudiciu dovedit.

Art.4. În toate cazurile, membrul CECCAR poate fi ţinut responsabil, în limita prevăzută la art.3, pentru prejudiciile cauzate clientului sau terţului, proporţional cu contribuţia efectivă la prejudiciul dovedit, cauzat ca urmare a executării contractului de prestări servicii financiar-contabile.

Art.5. Limitarea răspunderii membrilor CECCAR, menţionată la art.3, nu se aplică în situaţiile în care se dovedeşte că încălcarea îndatoririlor profesionale de către aceştia s-a făcut cu intenţie directă, respectiv atunci când aceştia au prevăzut rezultatul acţiunii/inacţiunii lor şi au urmărit producerea acestuia.

Art.6. Acţiunea în instanţă împotriva membrilor CECCAR, poate fi exercitată în baza contractului de prestări servicii financiar-contabile, sub sancţiunea decăderii, în termen de cel mult 3 ani de la data încheierii contractului, şi care se consideră că ar fi generat un prejudiciu clientului. 

   Contract-cadru de prestări-servicii financiar-contabile   

  

 


Stiri si evenimente

ComunicariPROGRAM CONSULTATII PROFESIONALE PENTRU MEMBRI
 Ziua Ora  Persoana care acorda consultatii 
 Marti  8 - 13  Tamasi-Klaus Carmen - director executiv
 Marti  12 - 14  Stefanescu Paula - presedinte filiala
 Miercuri  9 - 11  Tanase Ion - vicepresedinte CF pentru Experti Contabili
 Miercuri  14 - 16  Tamasi-Klaus Carmen - director executiv
 Joi  11 - 14  Stefanescu Paula - presedinte filiala
 Vineri  11 - 13  Dragomir Floarea - vicepresedinte CF pentru Contabili Autorizati
 Vineri  14 - 16  Burciu Doinita - vicepresedinte CF pentru Experti Contabili

Nota: Consultatiile se vor acorda la cerere, cu cel putin 24 ore inainte


Hotarari si decizii

Legislatie
Home  | Acces profesie  | Educatie  | Audit de calitate  | Etica  | Evidenta membri  | Contact